Polityka prywatności

Polityka Prywatności  – RODO

 1. Operatorem Serwisu wykrojnikipolskie.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO” lub „Spółka”) jest spółka Wykrojniki Polskie Sp. z.o.o. z siedzibą w Wysogotowie, NIP: 779-23-27-37-338, KRS: 0000308250 REGON: 300867103.
 2. Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:
  a. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znane jako „ciasteczka”),
  b. Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym,
 3. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
  b. realizacji obowiązków spółki Wykrojniki Polskie Sp. z.o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  c. ochrony praw spółki Wykrojniki Polskie Sp. z.o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
  d. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,

Wykrojniki Polskie Sp. z.o.o. mogą przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Spółka ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Spółka zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Spółka wdrożyła u siebie Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres lub innego organu nadzorczego.

Jako Administrator, Wykrojniki Polskie sp. z.o.o. jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych spółką Wykrojniki Polskie Sp. z.o.o. z siedzibą w Wysogotowie pod adresem e-mail: marketing@wykrojnikipolskie.pl  lub pod numerem telefonu: +48 61 868 36 14